مشخصات فنی

بیل مکانیکی PC800-7  کوماتسو

 شماره سریال : 40080

 سال ساخت : 2005

 ساعت کارکرد : 27964

 رنگ شدگی : در حد پاشیدگی روی رنگ جهت زیبایی

 شکستگی : ندارد

 پمپ و موتور : سالم

 زیربندی : 70٪

 سیستم چکش : ندارد

 جک ها سالم ، اتاق سالم ، گردون و شاسی سالم ، دکل و استیک سالم

آماده بکار