مشخصات فني چكش JTHB310 كوماتسو ژاپن

جزئيات مشخصات فني
3540   Kg وزن عملياتي
160   mm قطر قلم
240 - 300  L/Min دبي روغن
14 - 18    Mpa فشار كاري
370 - 470   BPM تعداد ضربات
7307   Joule قدرت ضربات
8  Bar فشار گاز
PC400 - PC450   مدل بيل مناسب كوماتسو جهت نصب
38 - 50   Ton وزن بيل مناسب جهت نصب

تطابق كامل با بيل هاي كوماتسو و بيلهاي هم كلاس ساير توليدكنندگان

تناسب بهينه بين پيستون و قلم به منظور تقليل اثر ضربات برگشتي به چكش و كسب حداكثر قدرت انتقالي هنگام اعمال نيرو

 افزايش سهم گاز نيتروژن در تامين انرژي ضربات چكش تا 70% و جلوگيري از استهلاك سيستم هيدروليك

كاهش قطعات متحرك حاصل از طراحي جديد و نتيجتا" كاهش استهلاك

صدا و لرزش كم دستگاه حين كار مناسب براي كار در محيطهاي شهري و سرپوشيده

طراحي جديد پوسته به منظور افزايش استحكام ، كاهش وزن چكش و همچنين دسترسي هر چه آسانتر به تنظيمات داخلي

مجهز به آداپتور فابريك براكت جهت نصب روي بيلهاي كوماتسو

6 ماه وارانتي مطابق با شرايط كارخانه سازنده

نصب ، راه اندازي و آموزش اوليه به صورت رايگان در سايت مشتري توسط متخصصين شركت محورماشين

پشتيباني كامل قطعات مصرفي چكش توسط شركت محورماشين